Wéinst der Corona Kris sinn eis IQ Tester vir elo mol ofgesot. Esoubal mer erëm plange kënnen ginn déi nei Datumer hei ugewisen.

Mir proposéieren eng regelméisseg Permanence fir Elteren vu (potentiell) héichbegaabte Kanner. Déi Permanence ass virun eise Comité's Sëtzungen.

Déi nächst Geleeënheet ass de 14te September, vu 17:00 - 19:00 am Centre Sociétaire um Cents (167, rue de Trèves; L-2630 LUXEMBOURG)

Well eise Sall relativ kleng ass, hu mer leider nëmmen d'Méiglechkeet bis zu 8 Leit ze empfänken, a mir bieden iech also iech am viraus bei eis ze mellen wann der komme wëllt, entweder via Email un mensakids@mensa.lu oder via Telefon um 691 800 665.
Dir kënnt do uruffen vun Dënschdes bis Donneschdes no 10 Auer, eventuell Puer mol probéieren!