Wéinst der Corona Kris sinn eis IQ Tester vir elo mol ofgesot. Esoubal mer erëm plange kënnen ginn déi nei Datumer hei ugewisen.

5. Abrell: ELTERENTREFF och mat eise "Benevolen".
35, rue de Bonnevoie, L-1260 Letzebuerg
ca 10 - 11.30 Auer
och fir Elteren wou d'Kanner net am Test sin!