Déi nächst offiziell Tester sinn de 25. Abrëll 2020 (Erwuessener & Jugendlecher) um 10 Auer an den 23. Mee 2020 (Kanner bis 9½ Joer)

ELTERENTREFF  10. Mee 2014
35, rue de Bonnevoie,L-1260 Letzebuerg
teschend 10 an 11.30 Auer, wärend de Kannertester
Do hun d'Eltere Geleenheet, mat aaneren Elteren an eise Benevolen ze
schwätzen a sech Bicher zum Thema unzekucken.
Och déi Eltere wou d'Kanner net am Test setzen si wellkomm!
Hei brauch ee sech net unzemellen.