Déi nächst IQ Tester sinn den 21. Oktober 2023 (offiziellen Test fir Erwuessener & Jugendlecher) um 10 Auer an den 11. November 2023 (Kanner bis 10 Joer)

IQ-Test den 12. Oktober 2013
fir Leit vun 9-99 Joer

Adress: 35, rue de Bonnevoie.L-1260 Lëtzebuerg
Ufank: 10 Auer
Dauer: 2 Stonne fir Erwuessener,
1 Stonn fir déi Jonk vun 9-14 Joer
Receptioun/Keess ab 9.30 Auer
Präis: 40€, op der Plaz ze bezuelen
Formulaire d'Inscriptioun ausfëllen