Wéinst der Corona Kris sinn eis IQ Tester vir elo mol ofgesot. Esoubal mer erëm plange kënnen ginn déi nei Datumer hei ugewisen.

Intresséiert dir iech fir Lego?

De Lego-Club huet den 28. Mäerz vu 15-17 Auer fir en Atelier/Workshop mat Mensakids reservéiert, zu Bieles, am Gebai vun der Maison Relais.

Fir deen Atelier kenn dir wielen tëschent: Lego City, Friends, Creator, Technik, Star Wars. De Präis ass 20€/Kand, dir krit dofir awer herno entspriechend Lego mat heem. Mellt iech/är Kanner w.e.g bis de 15. Mäerz ob inscription@mensa.lu un, mat Numm, Virnumm, Alter vun all Kand, a fir wéi een Thema et sech intresséiert, datt fir all Kand dat richtegt Material do ass. Merci

Bei méi Umeldunge wéi Plaze gelt: Prioritéit fir d'Memberen an hir Geschwëster. An deem Fall kenne mir en zousätzleche RV froen. Bei méi klenge Kanner kennen d'Elteren eventuell "assistéieren".

Andrée
Coordinatrice MensaKids
mensa.lu

LEGO ATELIER
Samschdes, 28. Mäerz, 15-17Auer
rue du Stade, Bieles
20€/Kand, ob der Plaz ze bezuelen.