Wéinst der Corona Kris sinn eis IQ Tester vir elo mol ofgesot. Esoubal mer erëm plange kënnen ginn déi nei Datumer hei ugewisen.

Mensakids & Family ass e „Groupe d'Intérèt spécial“ (GIS) vu Mensa Lëtzebuerg a gouf 2010 vun enger Grupp vun Eltere vun héichbegaabte Kanner gegrënnt.

Déi Elteren, (heiansdo och mol d'Joffer) hate festgestallt, dass hier Kanner anescht reagéiert hu wéi déi aner Kanner aus der Klass, a wollten d'Ursaach rausfannen. Fir déi Kanner wou d'Ursaach eng Héichbegaabung ass, ass et ganz wichteg, aner Kanner kennen ze léieren, déi och an deem Fall sinn, a bei deenen Treffe kennen d'Elteren och vun den Erfahrunge vun aneren Eltere profitéieren.

Mensakids soll eng INTERAKTIV PLATTFORM si, wou mir mat iech wëllen zesumme schaffen.

D'Iddi ass, all puer Wochen en Treffen ze organiséieren, awer och aner Aktivitéite wéi Atelieren, Workshop, Visiten asw, awer och IQ-Tester fir Kanner, Konferenzen oder Ronndëschgespréicher mat Intresséierten an/oder Concernéierten, Léierpersonal, Psyschologen, etc.

Mir waarden op är Iddien a Proposen.

Dir kennt iech op kids@mensa.lu mellen, oder um Telefon: 691 800 665 Dënschdes bis Donneschdes no 10 Auer (eventuell Puer Mol probéieren), virun den Tester och op all anere Wochendeeg, ausser Freides.

D'Aktivitéite vu Mensakids (plangen an organiséieren) liewen duerch d'Aarbecht vun nëmmen ganz wéineg Benevolen.